Vykonávame pravidelné servisné prehliadky počítačov.

Aby Váš počítač pracoval spoľahlivo a bezpečne vyžaduje pravidelnú odbornú starostlivosť, aktualizáciu nastavení, operačného systému, antivírového programu, celkový test a mechanické vyčistenie od prachu.

Prehliadka zahŕňa: technickú prehliadku hardvéru (po dohode výmena vadných, zastaralých komponentov), vírusovú analýzu - potrebné odvírenie počítača, odstránenie spamov, spyware, vyčistenie - odstránenie prachu, ktorý škodí vo vnútri vášho počítača a spomaľuje ho.

Zabezpečujeme bezpečné prepojenie počítačových sietí, zosietovanie počítačov a poskytujeme komplexnú ochranu - antivírovú ochranu počítačov, ochranu osobných údajov, ochranu pred útokmi z internetu,  zálohujeme vaše dáta ON-LINE prostredníctvom internetu.

Pre novozaložené spoločnosti a živnostníkov

vypracovávame návrhy pre  komplexné zriadenie podnikateľskýchi obchodných prevádzok až po ich kompletnú realizáciu.

(cez dodanie registračných pokladníc, naprogramovanie, inštaláciu softvéru a prepojenie počítačov, multifunkčných zariadení, kancelárskej techniky až po zabezpečenie a dodanie zabezpečovacieho kamerového a signalizačného systému). Pravidelné servisné zásahy na registračných pokladniciach, serveroch a lokálnych počítačoch vykonávame - okamžitým výjazdom na prevádzku a vzdialenou správou prostredníctvom internetu.

Pre našich stálych aj nových klientov

garantujeme záručný servis počítačov zakúpených u nás a zabezpečujeme pozáručný servis počítačov.

Diagnostiku závad a opravy počítačov - notebookov vykonávame piamo v našom Obchodno -servisnom stredisku.