Z legislatívneho hľadiska vyhovujúce registračné pokladnice musia byť certifikované.

Sme servisnou organizáciou pre predaj, montáž a servis registračných pokladnic podľa zákona 289/2008Z.z., - eKasa

Spolu so systémom Oberon môžete mať k dispozícii jednoduchú pokladničnú zostavu pre vašu prevádzku.

Fiškálne tlačiarne podľa zákona 289/2008 Z.z.

Pokiaľ hľadáte rýchlu a spoľahlivú tlačiareň s ľahkým ovládaním pre termálnu tlač na papier šírky 80mm je eKasa TM-T20II presne to čo hľadáte. Je vhodná nielen pre predajné systémy, ale tiež pre použitie v skladoch, výrobe, na poštách, v spojení s meracími a vyhodnocovacími zariadeniami a veľa ďalších odvetviach.

Výrobca VAROS TRADE, s.r.o. Banská Bystrica

 

 

 

eKasa PANDORA CHDÚ predstavuje chránené dátové úložisko, ktoré spolu so softvérom (pokladničným programom eKasa klient) eKasa PANDORA PPEKK a tlačiarňou pokladničných dokladov EPSON TM-T20II (resp. inou s ňou kompatibilnou tlačiarňou s podporou QR kódu) tvorí fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA. Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA v spojení s modulom Pokladnica OBERON programu OBERON - Agenda firmy vytvorí z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

Výrobca Exalogic s.r.o., Bešeňová