Rôzne druhy vírusov, trojské kone, spywary ako aj spam to sú slová, ktoré užívateľovi siete Internet veľa hovoria. Chráňte sa preto proti všetkým druhom útokov z internetu na Váš počítač, notebook, alebo mobilné zariadenie. Vaše data a súkromie Vám musia byť oveľa vzácnejšie ako technika. Nedovoľte preto, aby ste nenahraditeľné data stratili, alebo aby ich niekto zneužil proti Vám.

 

Cenník ESET  Internet Security

Cenník ESET NOD32

Cenník ESET Mobile Security

Z cenníka poskytujeme zľavy:

▪ 50% zľava pre školstvo (akreditácia Ministerstva školstva SR)
▪ 50% zľava pre zdravotníctvo
(nie veterinárne zdravotníctvo)
▪ 50% zľava pre držiteľa preukazu ZŤP a ZŤP / S (nutnosť doložiť kópiu preukazu)
▪ 50% zľava pre držiteľov preukazu ISIC, (s platnou prolongačnou známkou)
▪ 30% zľava pre držiteľov preukazu ITIC (s platnou prolongačnou známkou)
▪ 50% zľava pre neziskové organizácie,
ktoré sú uvedené na http://portal.ives.sk/registre/startrno.do
▪ 20% zľava pre subjekty verejnej správy
▪ 50% zľava pre detské domovy, domovy dôchodcov a DSS
▪ 50% zľava pre členov Centrálneho cirkevného registra