Certifikát Varos podľa zákona 289/2008 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát Bowa podľa zákona 289/2008 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrácia Servisnej organizácie

Daňový úrad Bratislava 5

P.č. Obchodné meno Sídlo alebo miesto podnikania Zoznam typov elektronických registračných pokladníc
609 FUKY spol. s r.o. Hálova 14, 851 01 Bratislava FT4000/SRP350; FT4000-0053/2010; FT4000/SRP350.1; FT4000/SRP350.2; FT4000/SRP275; FT4000TMT88; FT4000/TMU220; FT4000/TSP650; FT4000/OK085; Pegas FM-06 B.1.0/1-BIXOLON SRP350; Pegas FM-06 B.2.0/1-BIXOLON SRP350N; Pegas FM-06 B.3.0/1-BIXOLON SRP275; Pegas FM-06 B.4.0/1-BIXOLON SRP270; Pegas FM-06 E.1.0/1-EPSON TM88x; Pegas FM-06 E.2.0/1-EPSON TM U220; Pegas FM-06 E.3.0/1-EPSON TM U210; Pegas FM-06 E.4.0/1-EPSON TM T90; Pegas FM-06 G.1.0/1-GPRINTER 58T; Pegas FM-06 G.2.0/1-GPRINTER 58TO; Pegas FM-06 G.3.0/1-GPRINTER 80TO; Pegas FM-06 G.4.0/1-GPRINTER 76IO